Home / Investor Relations / A-share analyst contacts

         A-share analyst contacts(As of August 14, 2020)

         Company Name Analyst Telephone/Email
         Essence Securities ZHANG Jingwei (021)-35082392 zhangjw1@essence.com.cn
         Soochow Securities MA Xiangyun (021)-60199793 maxy@dwzq.com.cn
         Dongxing Securities LIU Jiawei (010)-66554043 liujw_yjs@dxzq.net.cn
         Founder Securities ZUO Xinran (021)-50196820 zuoxinran@foundersc.com
         Everbright Securities ZHENG Junyi (010)-58452066 zhengjy@ebscn.com
         Guangfa Securities LIU Qi liuqi@gf.com.cn
         Guosheng Securities MA Tingting (021)-32934111 matingitng@gszq.com
         Guotai Junan Securities LIU Xinqi (021)38676647 liuxinqi@gtjas.com
         Guosen Securities WANG Jian (021)-60875165 wangjian@guosen.com.cn
         Haitong Securities SUN Ting (010)-50949926 st9998@htsec.com
         Huachuang Securities HONG Jinping (0755)-82755952 hongjinping@hcyjs.com
         Huatai Securities SHEN Juan (0755)-23952763 shenjuan@htsc.com
         Shenwan Hongyuan Securities GE Yuxiang (021)-23297412 geyx@@swsresearch.com
         Tianfeng Securities XIA Changsheng (0755)-82571995 xiachangsheng@tfzq.com
         Industrial Securities WANG Chen (010)-68982396 wangchenyjy@xyzq.com.cn
         Galaxy Securities WU Pingping (010)-66568224 wupingping@chinastock.com.cn
         Changjiang Securities ZHOU Jingjing (021)-61118727 zhoujj1@cjsc.com.cn
         China Merchants Securities ZHENG Jisha (0755)-82943241 zhengjisha@cmschina.com.cn
         Zhongtai Securities LU Yunting luyt@r.qlzq.com.cn
         Citics Securities SHAO Ziqin (0755)-23835408 shaoziqin@citics.com

                 快三龙虎